Hoe u een samenwerkingscultuur op het werk kunt creëren en behouden (2024)

Alle bedrijven hebben de neigingvoedensamenwerking – maar niet alle bedrijvenhebbeneen samenwerkingscultuur.

Dit klinkt als een logische puzzel of een citaat uitdehet beroemde boek van Tolstoj, maar dat is het niet.

Het is gewoon een simpel feit.

Dus wat is het verschil tussen samenwerking en een samenwerkingscultuur?

Het antwoord op deze vraag (en vele andere) ligt in de volgende paragrafen.

In deze blogpost zullen we eerst zien wat de samenwerkingscultuur op de werkvloer is.

Vervolgens zullen we de voordelen en de belangrijkste componenten ervan bekijken.

Uiteindelijk geven we u een paar tips die u zullen helpen een samenwerkingscultuur op het werk te creëren en te behouden.

How to create and maintain a collaborative culture at work (1)

Inhoudsopgave

Wat is een samenwerkingscultuur op de werkvloer?

Een samenwerkingscultuur is een cultuur waarin samenwerking doelbewust en regelmatig is. Het komt voor in bedrijven die samenwerking op een strategische manier, op een dagelijkse basis, bevorderen.

Het is niet voldoende om af en toe een samenwerking op gang te brengen. Je moet het integreren in de dagelijkse processen en de houding van medewerkers.

Daarvoor heb je een strategie nodig – we zullen deze strategieën later uitleggen.

Laten we eerst eens kijken waarom een ​​samenwerkingscultuur belangrijk is.

Wat zijn de voordelen van een samenwerkingscultuur?

Als u zich nog steeds afvraagt ​​of u moet streven naar een samenwerkingscultuur op uw werkplek, hebben we een paar redenen om u daartoe aan te sporen.

We hebben zelfs om een ​​deskundige back-up gevraagd, dus we geven u ook hun mening.

Laten we zonder verder oponthoud eens kijken naar de voordelen van een samenwerkingscultuur.

✓ Een samenwerkingscultuur creëert innovaties

Wanneer ze werken in een bedrijf dat een samenwerkingscultuur koestert, hebben werknemers het gevoel dat ze een integraal onderdeel van de gemeenschap zijn.

Wanneer ze zich een integraal onderdeel van de gemeenschap voelen, voelen medewerkers zich meer op hun gemak om buiten de gebaande paden te denken en met innovatieve ideeën te komen.

Een ervaren HR-leider, bedrijfsadviseur en eigenaar van Patterson Consulting Group,Jennifer Patterson, gaat dieper in op het onderwerp:

How to create and maintain a collaborative culture at work (2)

“Als bedrijfsleiders een cultuur van samenwerking koesteren, stellen ze hun bedrijven open voor het potentieel van nieuwe gezamenlijke initiatieven. Door coöperatieve werkstructuren en een ondersteunende atmosfeer aan te moedigen, kunnen bedrijven een cultuur creëren die de stroom van informatie en ideeën door de hele organisatie vergroot.”

Een andere deskundige die we hebben geraadpleegd,Sherryanne Meijer, directeur bedrijfscommunicatie bij Rizing, is het met Patterson eens:

How to create and maintain a collaborative culture at work (3)

“Werkplekken die een samenwerkingscultuur ontwerpen en koesteren, profiteren van een grotere stroom ideeën, wat leidt tot innovatie, een gevoel van verbondenheid, dat diversiteit en inclusiviteit ondersteunt, en een hogere productiviteit naarmate silo’s verdwijnen en processen worden gestroomlijnd.”

✓ Een samenwerkingscultuur verbetert de betrokkenheid van medewerkers

Volgenseen recente studie84% van de werknemers is niet volledig betrokken op het werk.

Als we rekening houden met het feit dat betrokken medewerkers een grotere kans hebben om bij te dragen aan het succes van het bedrijf, moeten we dit gebrek aan betrokkenheid niet lichtvaardig opvatten.

Aan de andere kant zijn medewerkers die samenwerken meer betrokken en tevredener met hun werk, omdat ze het gevoel hebben deel uit te maken van een gemeenschap of een team.

Dit heeft een directe invloed op de retentiegraad binnen het bedrijf – en zou zelfs de remedie kunnen zijn voor de beruchte Grote Resignatie.

💡Pumble Pro-tip

Als je geïnteresseerd bent in medewerkersbetrokkenheid en er meer over wilt weten, bekijk dan onze blogpost:

  • Hoe u de betrokkenheid van medewerkers kunt verbeteren door betere communicatie

✓ Een samenwerkingscultuur helpt bij het werven van talent

Na het Grote Ontslag kwam de Grote Herschikking – althans volgens het onderzoek van LinkedInMondiale talenttrends 2022.

Met andere woorden: werkgevers en werknemers heroverwegen de oude manieren van werken.

Dit onderzoek stelt ook dat het tijdperk van de mensgerichte bedrijfscultuur is begonnen – wat ook betekent dat de samenwerkingscultuur nog steeds een kracht is waarmee rekening moet worden gehouden.

Een onderdeel van deze samenwerkingscultuur is de zogenaamdecollaboratieve aanwerving, de term die Steve Jobs zelf heeft bedacht.

Bij collaboratieve werving gaat het om samenwerking tussen HR en andere afdelingen die relevant zijn voor het wervingsproces.

Met andere woorden, verschillende afdelingen houden interviews met potentiële kandidaten om de beste match voor het team te kiezen.

De beste manier om toptalent te bereiken is dus door samenwerking.

✓ Een samenwerkingscultuur stimuleert de prestaties

Volgenséén Stanford-studieMedewerkers die collaboratief handelden, volhardden 64% langer in een uitdagende taak dan degenen die niet zo collaboratief werkten.

Op die manier kan een samenwerkingscultuur in een bedrijf de prestaties en productiviteit aanzienlijk verbeteren.

Uit een ander onderzoek bleek dat bedrijven die een samenwerkingscultuur bevorderen dat wel warenvijf keer meer kans om goed te presteren.

Deze statistieken zijn niet slecht! Ze zeggen alleen maar dat het (letterlijk) loont om een ​​samenwerkingscultuur op het werk te koesteren.

Voor Jennifer Patterson is een samenwerkingscultuur essentieelhet aanmoedigen van een personeelsbestand:

How to create and maintain a collaborative culture at work (4)

“Het bevorderen van een samenwerkingscultuur binnen uw bedrijf kan de collectieve inspanningen van werknemers vergroten. Door deze cultuurverandering aan te moedigen, helpen managers werknemers te creëren die productievere, samenwerkende individuen zijn. Deze werknemers hebben doorgaans een sterkere werkethiek en een betere houding ten opzichte van hun werk.”

Omdat we het belang hebben gezien van het creëren en behouden van een samenwerkingscultuur op het werk, gaan we kort kijken naar de belangrijkste componenten ervan.

Wat zijn de belangrijkste componenten van een succesvolle samenwerkingscultuur?

Om een ​​samenwerkingscultuur op de werkplek te bereiken, moet je, in plaats van willekeurig en spaarzaam samenwerken, de belangrijkste elementen van een succesvolle samenwerkingscultuur kennen.

Nadat u deze elementen heeft leren kennen, zal het gemakkelijker voor u zijn om ze in uw werkcultuur te integreren. Dit zijn:

  • Transparantie en kennisdeling
  • Relaties vol vertrouwen
  • Leiders die samenwerking modelleren

Dus laten we beginnen!

Transparantie en kennisdeling

In de eerste plaats, en dat is niet verrassend,transparante communicatieis de sleutel tot het creëren van een samenwerkingscultuur op het werk, omdat het de belangrijkste factor is die bijdraagt ​​aan het geluk van werknemers, zoals blijkt uitdeze studie.

Gelukkige en betrokken medewerkers werken namelijk gemakkelijker en vrijer samen.

Bovendien helpt transparantie tussen teams u bij het bestrijden van een andere vijand van samenwerking:team silo's.

De gemakkelijkste manier om transparantie te bereiken is ongetwijfeld het gebruik van één enkel communicatiekanaal.

How to create and maintain a collaborative culture at work (5)

Bovendien is open kennisdeling een gezond alternatiefcommunicatie via druivenranken– nog een vijand van een samenwerkingscultuur.

Relaties vol vertrouwen

Relaties tussen werknemers zijn een van de belangrijkste voorwaarden voor een succesvolle samenwerkingscultuur.

Maak je geen zorgen, er zijn manieren om deze relaties vertrouwenwekkend te maken. Je vindt ze in onze rubriek met tips.

Leiders die samenwerking modelleren

Een ander belangrijk onderdeel van een succesvolle samenwerkingscultuur op het werk komt neer op het volgende:houd je aan wat je zegt.

Jouw rol als leider is om met jouw voorbeeld te laten zien hoe jouw medewerkers zich moeten gedragen.

Probeer in dat licht respect te tonen voor uw medewerkers en hen in staat te stellen samen te werken.

Als je een samenwerkingscultuur op het werk wilt creëren, zorg er dan voor dat je teamwerk beloont.

Acties spreken luider dan woorden – flauw maar waar.

Nu we hebben geleerd wat de belangrijkste elementen van een samenwerkingscultuur op het werk zijn, gaan we eens kijken naar de beste manieren om zo’n cultuur te creëren en in stand te houden.

Wat zijn de beste manieren om een ​​cultuur van samenwerking op de werkplek te bevorderen?

Inmiddels hebben we u zeker genoeg geïntrigeerd dat u zich wilt verdiepen in een samenwerkingscultuur op uw werkplek.

Maar sporadische samenwerking is niet genoeg.

Je hebt een plan nodig – daarom geven we je enkele tips om dit felbegeerde ideaal te bereiken.

Hier volgen tien tips voor het bevorderen van een cultuur van samenwerking op uw werkplek.

1️⃣ Bied uw medewerkers samenwerkingsruimtes aan

Wat heeft ruimte te maken met vrienden maken of samenwerken?

Meer dan je zou raden!

Weet je nog hoe je je beste vriend ontmoette? Ik weet zeker dat jij dat ook doet, net als ik.

Het was de eerste week van de universiteit en ik wachtte tot er een lezing zou beginnen.

Door puur toeval stond ik naast mijn kleine wist-ik-binnenkort-beste vriend. We raakten in gesprek over wie weet wat. Cue 20 jaar later zijn we nog steeds beste vrienden.

Nu zeg ik niet dat je per se je beste vriend op je werkplek moet vinden, maar de ruimte zelf speelt een grote rol in de band met mensen.

Om te beginnen maakt het dit mogelijkongeplande samenwerking.

Wat is dat, vraag je?

Namelijk, na de Tweede Wereldoorlog kwamen psychologen Leon Festinger en Stanley Schachter, en socioloog Kurt Back bijeen interessant inzicht.

In tegenstelling tot wat eerder werd gedacht, waren soortgelijke attitudes en interesses niet de belangrijkste factoren bij het maken van vrienden.

Deze wetenschappers realiseerden zich dat mensen die elkaar overdag vaak tegenkwamen vrienden werden en een vergelijkbare houding ontwikkelden.

Hun denken beïnvloedde Steve Jobs en Sergey Brin en Larry Page van Google, die beseften dat ze dit inzicht konden gebruikenmoedig toevallige ontmoetingen en ongeplande samenwerking aan.

Daarom ontwierpen ze hun werkruimtes met het centrale atrium, zodat mensen zich konden mengen met collega's die ze anders misschien niet zouden ontmoeten.

2️⃣ Geef prioriteit aan relaties en samenwerking

DoenJijheb je een beste vriend op je werk?

VolgensGallup’s onderzoek63% van hen heeft een grotere kans om betrokken te zijn op het werk, dan vrouwen die geen beste vriend op het werk hebben (slechts 29% van hen is betrokken).

De wetenschap is duidelijk: werknemers zijn gemotiveerder en productiever als ze een sterke band met hun collega’s opbouwen.

Dit leidt op zijn beurt tot een betere samenwerking en brengt u een stap dichter bij een samenwerkingscultuur op het werk.

We hebben al gezegd dat de ruimte een belangrijke rol speelt bij het vormen van vriendschappen, dus gebruik deze verstandig.

Geef uw medewerkers een plek waar ze kunnen rondhangen, bijvoorbeeld met een tafelvoetbalspel of een pooltafel.

Geef uw medewerkers de kans om elkaar te leren kennen, een band op te bouwen en misschien tot een ongeplande samenwerking te komen.

Ook al zie je de resultaten niet meteen, dat maakt niet uit. Je hebt nog steeds een prettige werksfeer, en dat is wat telt.

3️⃣ Vind de juiste hulpmiddelen

Of u nu op kantoor of op afstand werkt, u heeft geweldige software nodig die het team bij elkaar brengt.

Volgensonderzoekgebruikt bijna 80% van de werknemers samenwerkingstools. Vóór de pandemie lag dit percentage net boven de helft.

Daarom is het van het grootste belang dat u de juiste software kiest voor de samenwerking tussen de teamleden.

Bijvoorbeeld het zakelijke berichtenplatformPommelHiermee kunt u gebruikersgroepen en verschillende kanalen maken en teamleden toevoegen. Dit stroomlijnt uw communicatie en vergemakkelijkt de samenwerking.

How to create and maintain a collaborative culture at work (6)

4️⃣ Ontwikkel samenwerkingsstrategieën

Hoe goed ook, gereedschap is niet genoeg.

Voor vertrouwensrelaties tussen uw medewerkers heeft u samenwerkingsstrategieën nodig.

Er bestaat echter geen one-size-fits-all aanpak. Je moet de hartslag van je team controleren en ontdekken wat het beste bij je past.

Een andere expert met wie we contact opnamen tijdens het onderzoek naar dit onderwerp wasdr. Deb Masjek, die momenteel een boek schrijft met hetzelfde onderwerp.

Ze vertelde ons:

How to create and maintain a collaborative culture at work (7)

“Wat je reden ook is om samen te werken, neem de beslissing om precies dat samen te werken: een beslissing. Ga niet gedachteloos de samenwerking aan.

Samenwerking brengt reële kosten met zich mee, maar ook ongelooflijke voordelen. Wees bedachtzaam en weloverwogen als u ja zegt tegen deze belangrijke relatie. En dan: doe het harde werk om je commitment waar te maken.”

Alleen dan kun je uitmuntende resultaten behalen.

💡Pumble Pro-tip

Als je meer wilt weten over strategieën voor effectieve teamsamenwerking, bekijk dan ons uitgebreide artikel hierover:

  • 5 Strategieën voor effectieve teamsamenwerking

5️⃣ Stimuleer een mentaliteit van dienend leiderschap

Als het primaire doel van een leider het verlenen van service aan zijn mensen is, hebben we het over dienend leiderschap.

Een dienend leider zorgt ervoor dat zijn medewerkers op alle gebieden vooruitgang boeken, zowel professioneel als persoonlijk.

Omdat een dienend leider zich op zijn ondergeschikten concentreert, is het zijn of haar belangrijkste rol om met hen te communiceren en naar hun behoeften te luisteren.

Met dat in gedachten moeten dienende leiders:

  • Goede luisteraars,
  • Empathisch,
  • Bewust van zichzelf en hun medewerkers, en
  • Overtuigend, zonder dwingend te zijn.

Een dergelijke mentaliteit zal hen helpen een samenwerkingscultuur te creëren en te behouden waarin elke stem wordt gehoord en erkend.

6️⃣ Identificeer rollen en verantwoordelijkheden duidelijk

Om een ​​echte samenwerkingscultuur op het werk te koesteren, hebt u een samenwerkingsstrategie nodig, met duidelijk gestelde doelen.

Net zo goed moet samenwerking op alle niveaus in de organisatie worden omarmd en moet ieders stem worden gehoord.

Bovendien moet iedereen in de organisatie zijn rol in het grotere geheel begrijpen.

Wees niet bangovercommuniceren- op deze manier kunt u eventuele misverstanden voorkomen.

How to create and maintain a collaborative culture at work (8)

7️⃣ Organiseer persoonlijke bijeenkomsten

Persoonlijke ontmoetingen zijn belangrijk voor het creëren van vertrouwensrelaties, zelfs voor mensen die op afstand werken.

Er gaat niets boven face-to-face ontmoetingen.

Als je werktverschillende tijdzones, wanhoop niet.

Waarschijnlijk kunt u minimaal één keer per jaar een soort bijeenkomst organiseren, voor een jubileum van het bedrijf, een inspirerend congres of gewoon een teamuitstapje.

Als al het andere niet lukt, kunt u altijd op rekenenvirtuele teambindingsactiviteiten.

How to create and maintain a collaborative culture at work (9)

8️⃣ Onderzoek uw beloningssysteem

Als je een samenwerkingscultuur wilt bereiken, zorg er dan voor dat je teams die samenwerken aanmoedigt en beloont, en niet de eenzame wolven.

Door de teams te belonen die blijk geven van coöperatieve geest, laat u aan de rest van het team zien waar de waarden van het bedrijf liggen, waardoor u andere teamleden stimuleert hetzelfde te doen.

Vergeet niet de projecten die hun succes te danken hebben publiekelijk te prijzenvoor samenwerking tussen teams.

9️⃣ Moedig feedback aan

Het opbouwen van een samenwerkingscultuur is tijdrovend en als je wilt dat dit stand houdt, moet je geduld hebben.

Eén van de dingen waar je aan moet werken ishet stimuleren van constructieve feedback– of u nu op afstand of op kantoor werkt.

Vergeet niet dat dit tweerichtingsverkeer is: dat zou u ook moeten doenvraag ernaarEngevenfeedback.

Alleen dan kun je indrukwekkende resultaten behalen en een werksfeer creëren waarin samenwerking kan floreren.

How to create and maintain a collaborative culture at work (10)

🔟 Geef het goede voorbeeld

Last but not least: laat uw medewerkers zien hoe het moet: praat niet alleen maar, maar doe het ook zelf.

Bedrijven die sterk samenwerken, hebben leiders nodig die zelf samenwerkingsstrategieën en -instrumenten gebruiken en demonstreren, en zo hun werknemers aanmoedigen hetzelfde te doen.

Ter afsluiting: een samenwerkingscultuur is uw geheim voor succes

Het is niet voldoende om samenwerking af en toe in uw workflow op te nemen.

Samenwerking moet zo ingewikkeld in uw workflow zijn verweven dat u het niet los kunt zien van de workflow zelf.

We hebben u 10 tips gegeven over hoe u een samenwerkingscultuur op uw werkplek kunt creëren en behouden. Probeer ze uit en maak de sprong van sporadische naar continue samenwerking, om het ideaal te bereiken: een samenwerkingscultuur.

Hoe u een samenwerkingscultuur op het werk kunt creëren en behouden (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Sen. Ignacio Ratke

Last Updated:

Views: 6282

Rating: 4.6 / 5 (56 voted)

Reviews: 87% of readers found this page helpful

Author information

Name: Sen. Ignacio Ratke

Birthday: 1999-05-27

Address: Apt. 171 8116 Bailey Via, Roberthaven, GA 58289

Phone: +2585395768220

Job: Lead Liaison

Hobby: Lockpicking, LARPing, Lego building, Lapidary, Macrame, Book restoration, Bodybuilding

Introduction: My name is Sen. Ignacio Ratke, I am a adventurous, zealous, outstanding, agreeable, precious, excited, gifted person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.